Tin tức

Hội thảo tư vấn xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản ở Việt Nam

Trong khuôn khổ các hoạt động xây dựng Gói dịch vụ y tế cơ bản (GDVYTCB) tại Việt Nam, theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS. TS. Phạm Lê Tuấn, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (CLCSYT) đã tổ chức Hội thảo tư vấn xây dựng GDVYTCB ở Việt Nam trong ngày 31/03/2016 tại Hà Nội. Mục tiêu của Hội thảo nhằm thống nhất khái niệm, phạm vi cũng như cách tiếp cận trong xây dựng GDVYTCB dựa trên bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả.

Chủ trì Hội thảo là PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ông Nguyễn Minh Thảo – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đại biểu tham dự Hội thảo gồm có: đại diện Bộ Tài Chính; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục – Bộ Y tế; Cục Quân Y và Cơ quan Bảo hiểm xã hội – Bộ Quốc phòng; Cục Y tế – Bộ Công An; các Sở y tế Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh; các Bệnh viện Trung ương; các Bệnh viện tỉnh, Bệnh viện huyện, Bệnh viện tư nhân; và các Hiệp hội/Tổ chức trong và ngoài nước.

 

 

Tại Hội thảo, Viện CLCSYT đã trình bày tổng quan kinh nghiệm quốc tế về khái niệm, phạm vi và phương thức tiếp cận xây dựng GDVYTCB. Theo đó, khái niệm và phạm vi GDVYTCB thay đổi tuỳ theo bối cảnh mỗi nước nhưng đều hướng tới mục tiêu chung: đảm bảo mỗi người dân được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu nhất, có hiệu quả lâm sàng, có tính hiệu quả chi phí và có khả năng chi trả, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính hạn hẹp, tăng cường tính công bằng của hệ thống y tế và tập trung nguồn lực cho các vấn đề ưu tiên trong chăm sóc sức khoẻ. Tổng quan cũng chỉ ra rằng phương thức tiếp cận trong xây dựng GDVYTCB khác nhau tuỳ theo vấn đề ưu tiên và mục tiêu cụ thể của mỗi quốc quốc gia, tuy nhiên hầu hết các nước đều xuất phát từ các dịch vụ sẵn có và tôn trọng tính lịch sử. Trên cơ sở đó, Viện đã đưa ra những đề xuất về cách tiếp cận xây dựng GDVYTCB do quĩ BHYT chi trả trong bối cảnh Việt Nam. Nội dung đề xuất nhấn mạnh rằng GDVYTCB ở Việt Nam sẽ là một gói chung và duy nhất, gồm danh mục các dịch vụ kỹ thuật/thuốc được phân theo tuyến. Bên cạnh đó, Viện cũng khuyến cáo trong bối cảnh Việt Nam, việc xác định GDVYTCB cần bắt đầu bằng danh mục các dịch vụ kỹ thuật/thuốc hiện có và sẽ điều chỉnh theo hướng lựa chọn các dịch vụ kỹ thuật/thuốc thiết yếu có tính chi phí hiệu quả, chú trọng tới các dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Cũng tại Hội thảo, đại biểu đã được nghe chia sẻ quan điểm trong xây dựng GDVYTCB tại Việt Nam của TS. Kari Hurt, Ngân hàng Thế giới; Cục Phòng chống HIV/AIDS – Tổ chức HFG/USAID trình bày dự thảo GDVYTCB khám, chữa bệnh cho bệnh nhân HIV/AIDS và dự tính chi phí; và đại diện của Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế cập nhật tiến độ Kế hoạch tổng thể trong xây dựng GDVYTCB tại Việt Nam. Trong nội dung thảo luận, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm xung quanh việc xác định phạm vi và cách tiếp cận trong xây dựng GDVYTCB do BHYT chi trả tại Việt Nam.

Tin Tức khác