Sản phẩm

˄
˅

Bàn mổ

Model OT1000
Hãng sản xuất Steris - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật