Sản phẩm

˄
˅

Băng dán chỉ thị nhiệt Class 1

Model 0160AB, 0161AB, 0162AB,
Hãng sản xuất Steris - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật