Sản phẩm

˄
˅

Bộ đặt nội khí quản

Model Optima
Hãng sản xuất Timesco - Anh

Đặc điểm kỹ thuật