Sản phẩm

˄
˅

Bộ giặt sấy bán công nghiệp

Model WE170P, VTE1120
Hãng sản xuất

Đặc điểm kỹ thuật