Sản phẩm

˄
˅

Bộ khám treo tường

Model GS777
Hãng sản xuất Welch Allyn - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật