Sản phẩm

˄
˅

Bộ mũi khoan phá, bộ mũi khoan kim cương

Model
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật