Sản phẩm

˄
˅

Bồn rửa tay phẫu thuật viên

Model Flexmatic
Hãng sản xuất Steris - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật