Sản phẩm

˄
˅

Catheter cầm máu cửa mũi sau

Model
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật