Sản phẩm

˄
˅

Catheter điện sinh lý tim

Model
Hãng sản xuất St. Jude - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật