Sản phẩm

˄
˅

Catheter tĩnh mạch trung tâm

Model
Hãng sản xuất Biosensor - Singapore

Đặc điểm kỹ thuật