Sản phẩm

˄
˅

Cầu là

Model SPA 821
Hãng sản xuất Sidi - Ý

Đặc điểm kỹ thuật