Sản phẩm

˄
˅

Chỉ thị hóa học đa thông số Class 6

Model 3726AB
Hãng sản xuất Steris - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật