Sản phẩm

˄
˅

Dao mổ điện công nghệ Plasma

Model AEX Generator
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật