Sản phẩm

˄
˅

Dao mổ Plasma có chức năng hàn mạch

Model AEX Generator
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật