Sản phẩm

˄
˅

Đèn điều trị vàng da

Model neoBLUE
Hãng sản xuất Natus - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật