Sản phẩm

˄
˅

Đèn khám bệnh công nghệ LED

Model GS600
Hãng sản xuất Welch Allyn - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật