Sản phẩm

˄
˅

Đèn khám sản di động

Model GS Examlight IV
Hãng sản xuất Welch Allyn - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật