Sản phẩm

˄
˅

Đèn soi mũi họng

Model
Hãng sản xuất Welch Allyn - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật