Sản phẩm

˄
˅

Đèn soi tai

Model
Hãng sản xuất Welch Allyn - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật