Sản phẩm

˄
˅

Dụng cụ thay thế xương bàn đạp

Model
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật