Sản phẩm

˄
˅

Giường hồi sức cấp cứu

Model 900
Hãng sản xuất Hillroom - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật