Sản phẩm

˄
˅

Giường hồi sức tích cực

Model Progessa
Hãng sản xuất Hillroom - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật