Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống cột trụ treo trần

Model Airport
Hãng sản xuất Steris - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật