Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống điện tim gắng sức

Model
Hãng sản xuất Mortara - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật