Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống định vị trong phẫu thuật Tai Mũi Họng

Model Fusion
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật