Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống ghi điện sinh lý tim

Model Workmate Clasis System
Hãng sản xuất St. Jude - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật