Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống Holter điện tim, huyết áp 24h

Model
Hãng sản xuất Mortara - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật