Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống Holter điện tim

Model
Hãng sản xuất Mortara - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật