Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống khoan cắt nạo đa chức năng IPC

Model IPC
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật