Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống khoan , cưa sọ não, hàm mặt

Model ICP
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật