Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống lập bản đồ buồng tim

Model Ensite Velocity EE3000
Hãng sản xuất

Đặc điểm kỹ thuật