Sản phẩm

˄
˅

Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể ECMO

Model Bio-Console 560
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật