Sản phẩm

˄
˅

Hóa chất cho máy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Model PB007
Hãng sản xuất Steris - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật