Sản phẩm

˄
˅

Huyết áp cơ các loại

Model
Hãng sản xuất Welch Allyn - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật