Sản phẩm

˄
˅

Lều oxy

Model 900635, 900636, 900637, 900638, DIR-26, DIR-27
Hãng sản xuất Natus - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật