Sản phẩm

˄
˅

Lưỡi cắt nạo VA

Model
Hãng sản xuất Medtronic - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật