Sản phẩm

˄
˅

Máy sốc tim có tạo nhịp

Model HeartStart XL+
Hãng sản xuất Philips - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật