Sản phẩm

˄
˅

Máy đo độ bão hòa oxy trong máu để bàn

Model
Hãng sản xuất Convidien - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật