Sản phẩm

˄
˅

Máy đo nồng độ Bilirubin qua da

Model Bilicare
Hãng sản xuất Gerium Medical - Israel

Đặc điểm kỹ thuật