Sản phẩm

˄
˅

Máy dò và theo dõi thần kinh trong mổ

Model NIM Neuro 3.0
Hãng sản xuất Medtronic

Đặc điểm kỹ thuật