Sản phẩm

˄
˅

Máy Doppler Tim thai

Model Cleartone
Hãng sản xuất Cooper Surgical - Mỹ

Đặc điểm kỹ thuật