Sản phẩm

˄
˅

Máy đốt điện cổ tử cung

Model LEEP system 1000 workstation
Hãng sản xuất Cooper Surgical

Đặc điểm kỹ thuật