Sản phẩm

˄
˅

Máy gây mê kèm thở

Model Prima 450
Hãng sản xuất Penlon - Anh

Đặc điểm kỹ thuật