Sản phẩm

˄
˅

Máy khí dung

Model NE-C900
Hãng sản xuất Omron - Nhật Bản

Đặc điểm kỹ thuật