Sản phẩm

˄
˅

Máy là ép

Model LV-800/U, LV-800/P, LV-800/F, CT-750/U
Hãng sản xuất Sidi - Ý

Đặc điểm kỹ thuật