Sản phẩm

˄
˅

Máy là ga công nghiệp

Model CM 1420, CM1432, CM1632, CM 2032, SE6260, SE3360, SE2660
Hãng sản xuất Domus - Tây Ban Nha

Đặc điểm kỹ thuật