Sản phẩm

˄
˅

Máy là ga công nghiệp

Model IC43320, IC44819, IC44825, IB42310, IB42314, IB42316
Hãng sản xuất Electrolux - Thụy Điển

Đặc điểm kỹ thuật