Sản phẩm

˄
˅

Máy là ga công nghiệp

Model IC2/1233S, IC2/933S, MONO 900x3000s
Hãng sản xuất Lapauw - Bỉ

Đặc điểm kỹ thuật