Sản phẩm

˄
˅

Máy làm ấm máu và dịch truyền

Model
Hãng sản xuất Elltec - Nhật Bản

Đặc điểm kỹ thuật